News -

Konferencja programu Leonardo da Vinci

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają na spotkanie poświęcone stażom zagranicznym w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Uczelnia Łazarskiego w Warszawie zaprasza na konferencję poświęconą stażom zagranicznym, podsumowującą realizację projektu Leonardo da Vinci pt. Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czym był program Leonardo da Vinci i jakie możliwości w zakresie wymiany międzynarodowej stwarza program Erasmus+, poznają korzyści dla absolwentów szkół wyższych płynące z udziału w projektach staży zagranicznych oraz podyskutują o tym, czy zagraniczne doświadczenie zawodowe ma znaczenie na rynku pracy. Wysłuchają również prezentacji na temat projektów mobilności, zrealizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci przez inne uczelnie wyższe.
Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2014 r., godzina 10:00 w Uczelni Łazarskiego w Warszawie (aula im. prof. Chrzanowskiego (130)). Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wysłać wiadomość ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Konferencja LdV” na adres leonardo@lazarski.edu.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.lazarski.pl/aktualnosci/art,1310,program-leonardo-da-vinci-szansa-na-wyzsze-kwalifikacje-i-lepsza-przyszlosc-zawodowa-absolwentow.html
stopka strony