News -

Przyszłość w rękach młodych

Dobiegły końca debaty przedstawicieli obywateli UE z unijnymi decydentami, które odbywały się w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Udział w tworzeniu propozycji reform mieli również młodzi Europejczycy.


Sprawozdanie końcowe zawiera 49 propozycji zmian i reform, które zostały podzielone są na dziewięć grup tematycznych: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport. 

Opracowano je w oparciu o zalecenia obywateli UE, którzy spotykali się w ramach europejskich i krajowych paneli obywatelskich. Ich uczestnicy zostali wybrani losowo przy użyciu metod odzwierciedlających różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat stanowili jedną trzecią panelistów.

Podczas ceremonii finałowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsoli, podkreślała, że młodzi uczestnicy debat mieli bezpośredni wpływ na wynik konferencji. Jesteśmy w przełomowym momencie integracji europejskiej, dlatego żadna propozycja zmiany nie powinna być uznana za temat tabu. Powinniśmy bez obaw uwolnić siłę Europy, aby zmienić życie ludzi na lepsze dodała. 

Parlament, Rada i Komisja przeanalizują teraz – w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami – jak skutecznie zrealizować te propozycje.

Jesienią 2022 r. odbędzie się wydarzenie, w podczas którego obywatele zostaną poinformowani o postępach we wdrażaniu postulatów i reform opracowanych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Jednej z debat plenarnych Konferencji w sprawie przyszłości Europy przysłuchiwała się korespondentka Europejskiego Portalu Młodzieżowego - Maria Bajorek. Jej relację z tego wydarzenia możecie przeczytać na stronach Europejskiego Roku Młodzieży.

#Przyszłość    #UE    #Konferencja    #ObywateleDecydują

stopka strony