News -

Koniec bezpłatnych staży w PE

Biuro Parlamentu Europejskiego zapowiada zmiany w polityce wygrodzeń dla stażystów. To wynik walki o sprawiedliwe płace, którą od wielu miesiecy prowadzi w PE grupa młodych praktykantów. 


Ponad rok temu grupa stażystów działających w PE na rzecz poprawy warunków pracy najmłodszych pracowników przeprowadziła wśród swoich kolegów i koleżanek ankietę dotyczącą m.in. poziomu płac. Okazało się, że 1/4 stażystów pracujących w biurach europosłów zarabia mniej niż 600 euro miesięcznie. 

W wyniku kampanii na rzecz godziwych warunków pracy stażystów, którą przedstawiciele tej grupy prowadzą w PE od kilkunastu miesiecy, Biuro Parlamentu Eurpejskiego zgodziło się uregulować sytuację praktykantów.

Na mocy zawartego 2 lipca porozumienia, stażyści pracujący w biurach europosłów mają być traktowani tak samo jak inni młodzi pracownicy PE. Oznaca to, że będą oni zatrudniani bezpośrednio przez Parlament Europejski a za swoją pracę dostaną min. 1250 euro miesięcznie oraz będą mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne.

Staże w biurach europosłów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy, przy czym dany europoseł będzie mogł zatrudniać tylko jednego stażystę. 

Dodatkowo Biuro PE zobowiazało się, że od tej pory nie będze oferować młodym ludziom staży lub praktyk nieodpłatnie. 

Więcej informacji

stopka strony