News -

Koniec bezpłatnych staży w PE

Biuro Parlamentu Europejskiego zapowiada zmiany w polityce wygrodzeń dla stażystów. To wynik walki o sprawiedliwe płace, którą od wielu miesiecy prowadzi w PE grupa młodych praktykantów. 


Ponad rok temu grupa stażystów działających w PE na rzecz poprawy warunków pracy najmłodszych pracowników przeprowadziła wśród swoich kolegów i koleżanek ankietę dotyczącą m.in. poziomu płac. Okazało się, że 1/4 stażystów pracujących w biurach europosłów zarabia mniej niż 600 euro miesięcznie. 

W wyniku kampanii na rzecz godziwych warunków pracy stażystów, którą przedstawiciele tej grupy prowadzą w PE od kilkunastu miesiecy, Biuro Parlamentu Eurpejskiego zgodziło się uregulować sytuację praktykantów.

Na mocy zawartego 2 lipca porozumienia, stażyści pracujący w biurach europosłów mają być traktowani tak samo jak inni młodzi pracownicy PE. Oznaca to, że będą oni zatrudniani bezpośrednio przez Parlament Europejski a za swoją pracę dostaną min. 1250 euro miesięcznie oraz będą mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne.

Staże w biurach europosłów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy, przy czym dany europoseł będzie mogł zatrudniać tylko jednego stażystę. 

Dodatkowo Biuro PE zobowiazało się, że od tej pory nie będze oferować młodym ludziom staży lub praktyk nieodpłatnie. 

Więcej informacji