News -

Konkluzje po radzie ministrów EYCS

Ministrowie państw członkowskich UE odpowiedzialnych za politykę dot. sportu, młodzieży, edukacji i kultury (EYCS) podpisali rezolucję dotyczącą przyszłego rozwoju.


Rezolucja przedstawia w skrócie podstawowe priorytety do przedyskutowania w najbliższym czasie, których hasło przewodnie brzmi: "Youth in Europe: what's next?"

Ministrowie zgodzili się, że trzeba zrewidować podejście do dialogu i uczynić go bardziej efektywnym w przyszłości. W szczególności zwrócili uwagę na dialog i współpracę z młodymi ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk. Główny nacisk został położony na strategię międzysektorową - elastyczną, aktywną, transparentną, mającą na uwadze szybko zachodzące zmiany polityczne, społeczne, kulturowe i ekonomiczne w Europie. 

Konkluzje dotyczyły również wspierania młodych ludzi w kształtowaniu aktywnego obywatelstwa, zdobywaniu pracy, inwestycji w kluczowe umiejętności, które pomagają wkroczyć w dorosłe życie. 

W obszarze edukacji ministrowie wypracowali rekomendacje dotyczące uczenia się przez całe życie. Wskazali również potrzebę ciągłej modernizacji systemów nauczania, co przełoży się na wzrost wskaźników zatrudnienia, mobilności i integracji społecznej. Bardzo pomocnym narzędziem, które będzie rozwijane jest Europass. 

W obszarze sportu Rada EYCS przyjęła rezolucje na lata 2017-2020. Plan działania zakłada poprawę zarządzania instytucjami sportowymi, walkę z korupcją, dopingiem i ustawianiem wyników meczów. Ministrom zależy również na rowijaniu narzędzi cyfrowych, pomocnych w sporcie. Zaliczają się do nich również media i edukacja sportowa, rola mentorów i dyplomacja sportowa. Osobnym punktem jest temat sportu jako narzędzia do integracji społecznej. 

Ministrowie kultury przyjęli natomiast dyrektywę dotyczącą mediów audiowizualnych (AVMS). Chodzi o stworzenie prawa odpowiadadjącego zapotrzebowaniom w dobie cyfryzacji - na przykład chodzi o ujęcie w ramach prawnych platform do dzielenia się materiałami filmowymi. Komisja chce też położyć większy nacisk na promocję swoich działań w obszarze usług "na żądanie". 

stopka strony