News -

Konkurs dla młodych prawników

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą symulację rozprawy sądowej, organizowanym we współpracy z Radą Europy


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą symulację rozprawy sądowej, organizowanym we współpracy z Radą Europy.

Sprawy, którymi zajmą się uczestnicy konkursu, dotyczyć będą Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Udział w zabawie mogą wziąć studenci ze wszystkich krajów należących do ELSA i Rady Europy.

Konkurs podzielony jest na dwie części: pisemną i ustną. W tej pierwszej zadaniem uczestników będzie opracowanie wystąpień i pism procesowych w zadanej przez organizatorów sprawie – zarówno w imieniu powoda, jak i pozwanego. Do części ustnej zakwalifikowanych zostanie 16 najlepszych zespołów - będą one mogły pokazać swe umiejętności w reprezentowaniu stron sporu w trakcie symulacji przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Zwycięski zespół będzie mógł odbyć miesięczny staż w ETPS.

Termin rejestracji zespołów mija 31 października, wystąpienia w części pisemnej trzeba przygotować do 30 listopada.
Więcej szczegółów na stronie:
www.humanrightsmootcourt.org
stopka strony