News -

Konkurs dla młodych rysowników

„Jeden świat, Nasz świat” - pod tym hasłem Centrum Północ-Południe Rady Europy świętuje 20. rocznicę swojego istnienia. Takie jest też hasło konkursu, który promować ma młodzieżowe spojrzenie na globalną współzależność i solidarność w XXI wieku.


Do udziału w nim zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat – wystarczy stworzyć rysunek, dotyczący współzależności i podkreślający wartość solidarności. Do pracy można dołączyć krótki podpis. Rysunki powinny być wykonane w formacie A3 lub A4, a opis – umieszczony na tej samej stronie kartki - nie powinien przekraczać dwóch wersów. Prace przesyłać należy do Centrum Północ-Południe Rady Europy do 15 lipca 2010 r. Wybrane rysunki trafią na stronę internetową Centrum, będą też pokazane podczas obrad Uniwersytetu na rzecz Młodzieży i Rozwoju we wrześniu w hiszpańskiej Mollinie. W spotkaniu tym weźmie udział ponad 300 osób z całego świata. Więcej szczegółów na stronie: www.coe.int/t/dg4/nscentre/20th_anniversary/Drawing_competition_en.pdf
stopka strony