News -

Konkurs dla młodych tłumaczy

Młodzież w wieku od 16 do 21 lat, mieszkająca poza Polską, ale biegle władająca językiem polskim, zaproszona jest do udziału w konkursie, organizowanym przez ośrodek ASSITEJ.
Celem projektu jest wyłonienie grupy młodych osób, wywodzących się ze środowisk polonijnych, które w przyszłości stałyby się promotorami i tłumaczami polskiej współczesnej dramaturgii, poezji i prozy. Organizatorzy konkursu liczą na nawiązanie trwałej współpracy artystycznej z młodą generacją Polaków zamieszkujących różne kraje, a szczególnie Unię Europejską i Europę Wschodnią.

Zadaniem uczestników będzie przekład dwóch fragmentów literatury pięknej – z języka polskiego na język kraju zamieszkania lub z języka kraju zamieszkania na język polski. W jury konkursu zasiadają uznani tłumacze literatury polskiej i obcej, literaci i twórcy polskiego teatru pod przewodnictwem Macieja Wojtyszki.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 lipca 2012 r.
Dodatkowe informacje na stronie www.assitej.pl/?page_id=488
stopka strony