News -

Konkurs dla studentów dziennikarstwa

Napisz artykuł o tym jak zmieniło się życie w Twojej miejscowości dzięki unijnym funduszom.


Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego artykułu, który w oryginalny i ciekawy sposób opisze wybrany projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. Opisywane projekty powinny wspierać inteligentny, sprzyjający włączeniu społecznemu lub zrównoważony wzrost i w szczególności dotyczyć tworzenia miejsc pracy, poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. 

Nagrodą w konkursie jest wyjazd razem z pozostałymi laureatami konkursu i około 150 dziennikarzami do Brukseli w dniach 9-12 października br. na Europejski Tydzień Regionów i Miast, doroczne wydarzenie organizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów.

Szczegóły dotyczące aplikacji i warunków konkursu na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Termin aplikacji upływa 31 sierpnia 2017.

 

stopka strony