News -

Konkurs dla uczniów szkół zawodowych

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych zaprasza uczniów szkół zawodowych z całej Polski do udziału w dwóch konkursach: „Najlepsza metoda promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży” i rywalizacji na projekt logo, ulotki i/lub plakatu promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży.


Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych zaprasza uczniów szkół zawodowych z całej Polski do udziału w konkursie: „Najlepsza metoda promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży” oraz rywalizacji na projekt logo, ulotki i/lub plakatu promującego przedsiębiorczość wśród młodzieży.

W pierwszym z konkursów mogą wziąć udział uczniowie szkół zawodowych (średnich i policealnych) lub innych placówek szkolenia zawodowego z całej Polski w wieku 18-25 lat. Zadaniem jest stworzenie pracy (prezentacji Power Point, video, clipu, gry, krótkiej animacji multimedialnej, itp.) o tematyce nawiązującej do hasła przewodniego rywalizacji.

Do udziału w konkursie na najlepszy projekt logo, ulotki i/lub plakatu promującego przedsiębiorczość wśród młodzieży zaproszeni są uczniowie szkół zawodowych (średnich i policealnych) lub innych placówek szkolenia zawodowego w wieku 16-25 lat. Ich zadaniem jest opracowanie (wyłącznie indywidualnie!) szaty graficznej, która stanowiłaby część kampanii promującej konkursową tematykę.

Termin składania prac w obu rywalizacjach upływa 7 marca 2014 r. o godzinie 16:00. Nagrodą główną dla zwycięzców tych rozgrywek jest wyjazd na Słowację w dniach 13-15 czerwca 2014 r.

Konkursy organizuje Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w ramach projektu LLP Leonardo da Vinci „Promote Youth Entrepreneurship” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.kczia.eu/pye_konkurs

Źródło: www.interklasa.pl
stopka strony