News -

Konkurs EFFE Festival Award

Organizujesz festiwal kulturalny? Zgłoś swój akces do platformy skupiającej tego rodzaju inicjatywy z całej Europy.
EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest promocja i współpraca najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. Ich organizatorzy mogą do 15 listopada składać aplikacje do udziału w pilotażowej edycji programu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń międzynarodowa komisja konkursowa wyłoni najciekawsze i najbardziej awangardowe polskie przedsięwzięcia. Zostaną one włączone w tworzenie europejskiej platformy festiwali, a najlepsze – otrzymają nagrody EFFE Festival Award podczas gali finałowej jesienią 2015 r.

Platforma EFFE jako festiwal rozumie wydarzenie kulturalne, które odbywa się w określonym miejscu, w określonym czasie oraz jest pomyślane jako projekt długofalowy i obejmujący różnorodne działania.

Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy aplikować pod adresem: www.effe.eu/festival/register. Koordynatorem programu w Polsce jest Narodowe Centrum Kultury.
stopka strony