News -

Konkurs Eurolider 2013 ogłoszony!

Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER. Jego celem jest wyróżnienie osób, które sięgając po fundusze europejskie zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu. Kandydatów do konkursu mogą proponować osoby fizyczne, instytucje lub organizacje po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanego.

Trójkę laureatów konkursu wybierze jego kapituła, po jednym – euroliderzy z poprzednich lat oraz internauci w głosowaniu internetowym. Każdy z wyróżnionych otrzyma 8 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 30 września 2013 r.

Dodatkowe informacje na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/KonkursEurolider2013ogloszony_02082013.aspx
stopka strony