News -

Konkurs „Ideas for Action”

Grupa Banku Światowego oraz Wharton University of Pennsylvania organizują konkurs na najciekawsze nowatorskie pomysły na sfinansowanie celów rozwojowych po roku 2015.


W 2015 r. Milenijne Cele Rozwoju, przyjęte przez ONZ w roku 2000, zostaną zastąpione Celami na rzecz Zrównoważonego Wzrostu. Zgodnie z założeniami, nowe priorytety wspólnoty międzynarodowej mają być bardziej ambitne i dotyczyć szerokiego spektrum powiązanych ze sobą problemów, takich jak zrównoważony wzrost, kwestie społeczne czy globalne dobra publiczne.

By zrealizować tę wizję, potrzebny jest plan finansowania i wdrażania podejmowanych przedsięwzięć. Tego właśnie dotyczy konkurs organizowany przez Grupę Banku Światowego oraz Wharton University of Pennsylvania. Udział w nim mogą wziąć zespoły złożone z od dwóch do pięciu osób, mających od 18 do 35 lat.

Propozycje należy nadsyłać na adres ideasforaction2015@gmail.com do 31 stycznia 2015 r.
    
Więcej informacji na stronie Wharton University of Pennsylvania.

stopka strony