News -

Konkurs na logo praw człowieka

Masz talent? Wymyśl graficzny symbol dla inicjatyw związanych z prawami człowieka. Możesz zdobyć nawet 5 tysięcy euro.
Logo ma przemawiać do ludzi dzięki swojej symbolice, wyjątkowości, przejrzystości i możliwości uniwersalnego zastosowania. Organizatorzy konkursu są przekonani, że stworzenie graficznego znaku przyczyni się do upowszechniania i przestrzegania praw człowieka na świecie.

Cały konkurs odbędzie się w internecie, ale nagrody są jak najbardziej realne. Autor najlepszego projektu otrzyma 5 tys. euro, zdobywca drugiego miejsca – 3 tys. euro, a trzeciego – tysiąc euro. Technika jest dowolna: logo można naszkicować, namalować na płótnie, zaprojektować na komputerze, a nawet narysować patykiem na piasku.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 lipca 2011 r. Więcej informacji na stronie http://humanrightslogo.net