News -

Konkurs na miasto przyjazne dzieciom

Wszystkie europejskie metropolie mogą wziąć udział w IV edycji konkursu „Miasto dla dzieci”. Tegorocznym hasłem inicjatywy jest „Tworzenie sąsiedztwa przyjaznego najmłodszym”.
Konkurs przeznaczony jest dla miast liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców. Zwycięży metropolia, która zgłosi najciekawsze projekty związane z tematem konkursu – mogą one uwzględniać współpracę z innymi miastami, organizacjami lub instytucjami.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 grudnia 2011 r.

Więcej informacji na stronie www.coe.int/t/dg4/youth/News/News/04_Cities_4_children_award_2012_en.asp
stopka strony