News -

Konkurs na projekt plakatu „Katowice 150 lat praw miejskich"

Muzeum Historii Katowic oraz Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów ogłaszają konkurs na projekt plakatu promujący 150. Rocznicę nadania miastu praw miejskich.


Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest otwarty i adresowany do osób pełnoletnich, przede wszystkim twórców, studentów wyższych szkół artystycznych, artystów plastyków, agencji reklamowych i PR z wyłączeniem pracowników i najbliższych członków rodziny (zstępni i wstępni) Muzeum Historii Katowic oraz Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Nagrodą główną w konkursie jest kwota w wysokości 7000 zł brutto oraz nagroda specjalna przyznana przez Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów w wysokości 5000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień, w tym wyróżnień honorowych. Termin dostarczania prac konkursowych upływa dnia 30 maja 2014 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Organizatora) Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Regulamin oraz wzory formularza i oświadczenia znajdują się na stronie: http://www.mhk.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Akonkursplakat&catid=43%3Awydarzenia&Itemid=304 [Źródło: www.katowice.eu]
stopka strony