News -

Konkurs Newsweeka - zgłoś społecznika!

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska!
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na aktywność osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, promowanie obywatelskich postaw i przykładów brania spraw we własne ręce - bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Partnerem głównym konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a partnerem merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin można pobrać ze stron internetowych Akademii Rozwoju Filantropii lub tygodnika Newsweek Polska. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30 sierpnia 2014 r. na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl.
stopka strony