News -

Konkurs o dotację „Żyj z pasją!"

Nawet 80 tys. złotych mogą zdobyć organizacje pozarządowe i instytucje, które wymyślą i zgłoszą programy wspierania dzieci i młodzieży.


Organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym oceniane będą inicjatywy służące odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci i młodzieży, w drugim – pomysły systemowych działań na rzecz uczniów z problemami, będącymi skutkiem eksperymentów z dopalaczami. Wszystkie zgłaszane projekty promować mają zdrowy styl życia oraz rozwój talentów, zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i placówki oświatowo-wychowawcze. Minimalna kwota dotacji wynosi 50 tys., maksymalna – 80 tysięcy złotych. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa już 20 stycznia 2011 r. o godz. 15.00 Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Tyczka; tel. 022 34 74 551, katarzyna.tyczka@men.gov.pl Więcej na stronie: http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=998%3Aogoszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-qyj-z-pasj-program-wspierania-uzdolnie-i-zdrowego-stylu-ycia-dzieci-i-modziey&catid=58%3Azadania-publiczne-2011&Itemid=83
stopka strony