News -

Konkurs tłumaczeniowy „Juvenes Translatores”

Komisja Europejska organizuje IV edycję konkursowego tłumaczeniowego „Juvenes Translatores". Celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi wielojęzyczności, nauki języków i pracy w zawodzie tłumacza.


Komisja Europejska organizuje IV edycję konkursowego tłumaczeniowego „Juvenes Translatores". Celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi wielojęzyczności, nauki języków i pracy w zawodzie tłumacza. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w szkołach średnich we wszystkich 27 państwach członkowskich UE w dniu 23 listopada 2010 r. i będzie polegać na przetłumaczeniu jednostronicowego tekstu z jednego z 23 urzędowych języków UE na inny język urzędowy. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 września do 20 października. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/translatores/index_pl.htm
stopka strony