News -

Konkurs - Twój parlament w Unii Europejskiej

Czy parlamenty krajowe i Unia Europejska mają coś wspólnego? Czy polski parlament ma wpływ na stanowienie prawa Unii Europejskiej? Korzystając z okazji, jaką jest polska prezydencja w Radzie UE można dowiedzieć się czegoś o własnym parlamencie i jego roli w Unii Europejskiej.


Czy parlamenty krajowe i Unia Europejska mają coś wspólnego? Czy polski parlament ma wpływ na stanowienie prawa Unii Europejskiej? Korzystając z okazji, jaką jest polska prezydencja w Radzie UE, można dowiedzieć się czegoś o własnym parlamencie i jego roli w Unii Europejskiej.

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej to czas, w którym szczególną uwagę poświęca się tematyce Unii Europejskiej. Jakie są jej podstawowe instytucje? Jakie zadania pełnią Komisja Europejska i Parlament Europejski? Kancelaria Sejmu zachęca do pogłębienia wiedzy na ten temat, organizując konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Rola parlamentu krajowego w Unii Europejskiej”. Biorąc udział w zabawie nie szukajcie odpowiedzi na pytania tylko na stronach internetowych, serwisach informacyjnych czy w podręcznikach, lecz dotrzyjcie także do źródła – parlamentarzystów!

Zadanie w konkursie jest proste: dobierzcie się w dwuosobowe zespoły i spotkajcie z posłem z waszego regionu albo posłem Parlamentu Europejskiego. Dowiedzcie się jak najwięcej o roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej oraz o relacjach pomiędzy organami i politykami Unii Europejskiej, a parlamentarzystami parlamentów krajowych.

Wywiad możecie opracować w postaci tekstu (np. reportażu), filmu lub prezentacji multimedialnej w programie Prezi. Liczy się oryginalność pracy oraz ilość informacji, które uda wam się uzyskać na spotkaniu z posłem.

Prace na płycie CD lub DVD prześlijcie do 10 listopada 2011 r. (decyduje data nadania przesyłki) na adres:
 Centrum Edukacji Obywatelskiej,
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa,
z dopiskiem „Rola parlamentu krajowego w Unii Europejskiej”.
 
Czekają na Was atrakcyjne nagrody: laptopy, tablety oraz aparaty cyfrowe!

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na tutaj oraz na stronie Kancelarii Sejmu http://edukacja.sejm.gov.pl
stopka strony