News -

Konkurs video „Ambasador obywateli Narodów Zjednoczonych”

Młodzi ludzie z całego świata mogą wziąć udział w konkursie na prezentację opisującą znaczenie Milenijnych Celów Rozwoju, związanych ze zwalczaniem ubóstwa


. Zadaniem uczestników jest nagranie maksymalnie dwuminutowego filmu, który odpowiadać będzie na jedno z poniższych pytań: - Dlaczego Milenijne Cele Rozwoju są ważne dla ciebie i twojej rodziny? - Co twoja społeczność, miasto, kraj robi, by je osiągnąć? W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18. rok życia. Film może być nagrany w ojczystym języku, musi jednak posiadać angielskie lub francuskie napisy. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni w październiku do siedziby Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku na Dzień Narodów Zjednoczonych 2010. Zgłoszenia filmów przyjmowane są do 23 sierpnia 2010 r. do godz. 23.59 czasu nowojorskiego. Szczegóły pod adresem: www.un.org/wcm/content/site/citizenambassadors/lang/en/home/thecampaign/contest2010
stopka strony