News -

Konkurs z okazji jubileuszu OECD

Nakręć krótki film wideo, w którym wyjaśnisz, czym dla ciebie jest „postęp”. Masz szansę wyjechać na uroczystą konferencję Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.


W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 25 lat z całego świata. Materiał wideo – w języku angielskim lub francuskim – nie powinien być dłuższy niż 3 minuty. Zwycięzcy – spośród 20 finalistów – zostaną wybrani w publicznym głosowaniu przez internet. Nagrodą jest uczestnictwo w spotkaniu przywódców państw OECD z okazji 50. rocznicy powstania organizacji w maju 2011 r. Termin zgłaszania prac mija 1 marca 2011 r. Internetowe głosowanie potrwa od 22 marca do 14 kwietnia 2011 r. Więcej informacji na stronie www.oecd.org/document/20/0,3746,en_21571361_44315115_46513044_1_1_1_1,00.html
stopka strony