News -

Konsultacje: Europejskie Ramy Kwalifikacji

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przejrzystości i porównywalności kwalifikacji w Europie. 


Konsultacje są częścią oceny zalecenia Rady z 2017 r. w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji, w ramach której analizuje się skuteczność, efektywność, spójność, adekwatność i unijną wartość dodaną tego działania. Celem ewaluacji jest podsumowanie dotychczasowych prac i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Kwestionariusz nie wymaga specjalistycznej wiedzy i jest dostępny we wszystkich językach UE do 22 marca 2023 r. Wypełnienie go zajmuje kilka minut.

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem.

#KonsultacjeSpołeczne    #KomisjaEuropejska

stopka strony