News -

Europass: konsultacje społeczne

Komisja Europejska zachęca do dzielenia się opiniami na temat obecnego kształtu oraz kierunków rozwoju narzędzi Europass. 


Europass to zestaw internetowych narzędzi i informacji, które wspierają użytkownika w uczeniu się przez całe życie i zarządzaniu karierą zawodową. Mogą z niego korzystać m.in. osoby uczące się, poszukujące pracy, pracownicy, wolontariusze, organizatorzy kształcenia i szkolenia, a także osoby zajmujące się poradnictwem i pracodawcy. Europass pomaga lepiej opisywać i prezentować swoje umiejętności i kwalifikacje oraz umożliwia porównywanie kwalifikacji.

Aby ocenić jakość Europass, Komisja Europejska przeprowadza konsultacje społeczne. W ramach oceny przeanalizowane zostaną skuteczność, efektywność, adekwatność, spójność i unijna wartość dodana projektu od 2018 r.

Konsultacje online trwają do 28 lutego 2023 r.

Więcej informacji

#Europass    #KonsultacjeSpołeczne    #KomisjaEuropejska

stopka strony