Powiedz Unii, co myślisz, o jej strategii dla młodzieży

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach na temat obowiązującej strategii UE na rzecz młodzieży. Brukseli najbardziej zależy na opiniach młodzieży i osób pracujących z młodymi ludźmi w ramach unijnych programów.


Strategia na młodzieży “Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych” obowiązuje od 2018 r. Będzie obowiązywać do roku 2027. Jej śródokresowa ewaluacja zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i opinii zebranych w czasie konsultacji. 

Dlatego tak ważne są opinie opinie osób młodych oraz przedstawicieli podmiotów będących bezpośrednimi beneficjentami oraz wszystkich zainteresowanych unijną polityką młodzieżową. W szczególności Komisja zachęca do udziału w konsultacjach przedstawicieli takich organizacji i instytucji jak: 

 • organy krajowe;
 • agencje narodowe programu Erasmus+;
 • Radę Europy;
 • organizacje i sieci reprezentujące młodzież lub współpracujące z młodzieżą;
 • osoby pracujące z młodzieżą;
 • rady młodzieżowe;
 • podmioty świadczące usługi dla młodzieży;
 • beneficjentów i uczestników strategii UE na rzecz młodzieży oraz programów UE w dziedzinie młodzieży;
 • ekspertów i naukowców zajmujących się młodzieżą;
 • podmioty społeczeństwa obywatelskiego;
 • instytucje, organizacje i osoby, które nie uczestniczyły w instrumentach i działaniach w ramach strategii lub programów UE;
 • organizacje międzynarodowe, takie jak OECD, UNICEF, UNESCO;
 • inne właściwe jednostki lub obywateli.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Aby wziąć udział w debacie, należy się zarejestrować lub zalogować, korzystając z własnego konta w serwisie społecznościowym.

Przejdź do kwestionariusza

Informacji na temat konsultacji udziela Agnieszka Dobrucka: Agnieszka.DOBRUCKA@ec.europa.eu.

Konsultacje trwają do 2 sierpnia 2023 r. 

#Młodzież    #Erasmus    #konsultacje    #konsultacjepubliczne    #KomisjaEuropejska

stopka strony