News -

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska zaprasza obywateli UE do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości Wspólnoty. Ich wyniki zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie w Rumunii 9 maja 2019 roku.


Przygotowana przez Komisję Europejską ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywatelii UE: m.in edukacji, opieki medycznej czy imigracji. Składa się z 12 pytań opracowanych przez grupę obywatelską złożoną z 96 losowo wybranych Europejczyków, którzy obradowali w Brukseli 5 i 6 maja 2018 roku w ramach posiedzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Jej wyniki mają pomóc unijnym przywódcom w ustaleniu priorytetów rozwoju Europy na nadchodzące lata.

Równolegle do konsultacji internetowych od 2012 roku Komisja prowadzi tzw. dialog obywatelski. W ciągu 6 lat w 160 europejskich miastach zorganizowano ponad 700 debat publicznych dotyczących najważniejszych wyzwań stojących przed UE.

Harmonogram nadchodzących wydarzeń dostępny jest na stronie  https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pl.

stopka strony