News -

Konsultanci do usług

W całej Polsce rozpoczęli już pracę regionalni konsultanci programu Erasmus+ Młodzież. Zapraszają na spotkania informacyjne i konsultacje.


Na spotkaniach omawiana jest struktura programu Erasmus+ z podziałem na akcje i sektory. Uczestnicy poznają ich specyfikę i założenia jakościowe, a także priorytety i zasady finansowania działań. Konsultanci udzielają też informacji na temat technicznych kwestii związanych z wypełnieniem wniosków oraz obsługą systemów URF i ECAS oraz numeru PIC.

Z konsultantami można też umówić się na indywidualne konsultacje - przedyskutować swój pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku czy realizacji już zaakceptowanego projektu.

Informacje o konsultantach w poszczególnych regionach można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/

Więcej o naborze na spotkania konsultacyjne na stronach Akademii Erasmus+.

stopka strony