News -

Europejska Konwencja w sprawie Pracy z Młodzieżą

Ponad 1000 uczestników wzięło udział w spotkaniu, którego głównym tematem była praca na rzecz młodzieży oraz doprecyzowanie założeń Europejskiego Programu Pracy z Młodzieżą.


Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność utrzymania i rozwoju metod pracy z młodzieżą w całej Europie. Za jedno z najważniejszych wyzwań w pracy z młodzieżą uznano promowanie zdrowia psychicznego, szczególnie w sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Eksperci zwrócili także uwagę na konieczność podejmowania działań proekologicznych oraz służących rozwijaniu umiejętności cyfrowych.

Spotkanie, które odbyło się wirtualnie 10 grudnia 2020 r., jest elementem programu niemieckiego przewodnictwa w Radzie Europy. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2010 r. w Genku, druga w 2015 r.

Raport podsumowujący tegoroczną Konwencję znajduje się tutaj.

#młodzież    #pracownikmłodzieżowy

stopka strony