Koordynatorzy w działaniu

Kim są koordynatorzy projektów Erasmus+ Młodzież? Co sądzą na temat inicjatyw E+? Dowiesz się tego z raportu „Koordynatorzy w działaniu” podsumowującego wyniki badania w ramach sieci badawczej RAY.


W raporcie przedstawiono wyniki międzynarodowego badania przeprowadzonego przez 33 narodowe agencje programu Erasmus+ w ramach sieci badawczej Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth (RAY). 

Badanie to dotyczyło projektów edukacyjnych realizowanych w sektorze Młodzież programu Erasmus+ i miało na celu przeanalizowanie opinii koordynatorów projektów młodzieżowych na temat inicjatyw finansowanych ze środków E+ Młodzież, a także poznanie ich oceny odnośnie do wpływu tych działań na ich uczestników, organizacje młodzieżowe, społeczności lokalne oraz na ich samych. 

W publikacji zebrano wyniki badania dla polskich koordynatorów projektów, a tam, gdzie było to konieczne – zaprezentowano je na tle wyników badania międzynarodowego.

Publikacja została wydana w serii Raporty z badań FRSE

Można ją bezpłatnie pobrać z Czytelni FRSE.

#Młodzież    #Erasmus    #raport    #koordynatorzy    #WydawnictwoFRSE

stopka strony