News -

Kosmiczna szansa dla młodych naukowców

Sprawdź swoje naukowe hipotezy w warunkach mikrograwitacji! Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza kandydatów na magistrów i doktorów oraz młodych naukowców do przygotowania wyjątkowych eksperymentów.


Uczestnicy programu „The Fly Your Thesis!” będą mogli prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji na pokładzie Airbusa A300 Zero-G. Warunkiem jest przesłanie do ESA projektu eksperymentu, będącego częścią pracy magisterskiej, doktorskiej lub programu badawczego. Na zgłoszenia Agencja czeka do 12 lipca 2010 r. Dwadzieścia wybranych zespołów w lutym 2011 r. będzie mogło przedstawić szczegóły swoich pomysłów zespołowi ekspertów. Cztery najlepsze mają szanse na realizację. Więcej informacji na stronie www.esa.int/SPECIALS/Fly_Your_Thesis/SEMXGOEMKBF_0.html.
stopka strony