News -

Kreatywna Europa coraz bliżej

Organy i instytucje Unii Europejskiej są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego programu UE wspierającego kulturę i sektor audiowizualny.
Kompromis w sprawie treści rozporządzenia ustanawiającego program Kreatywna Europa udało się zawrzeć w połowie lipca na posiedzeniu unijnego Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), odpowiedzialnego za przygotowywanie pracy Rady UE. Otwiera do drogę do porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie programu. Decyzja COPERER umożliwia też Komisji Europejskiej kontynuowanie przygotowań do uruchomienia przedsięwzięcia.

Program Kreatywna Europa połączy pod jednym szyldem trzy samodzielne dotychczas programy, w ramach których ze środków UE wspierane były sektory kulturalny i audiowizualny: Culture, MEDIA oraz MEDIA MUNDUS. Kreatywna Europa będzie głównym instrumentem UE służącym promowaniu inicjatyw kulturalnych w Unii i poza jej granicami, stymulującym kreatywność i powstawanie nowych miejsc pracy w tym sektorze.

Więcej na ten temat na stronie:
http://tinyurl.com/q8p88zj
stopka strony