News -

Kreatywna Europa: granty na integrację

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów wspierających integrację uchodźców.


Komisja chce wesprzeć projekty kulturalne, audiowizualne i międzysektorowe sprzyjające: włączeniu społecznemu uchodźców, zwiększaniu wzajemnego zrozumienia w kwestiach kulturowych, rozwijaniu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz tolerancji i poszanowaniu innych kultur.

Projekty mogą polegać m.in. na umożliwianiu uchodźcom funkcjonowania i wyrażania opinii bez konieczności posługiwania się językiem państwa przyjmującego, tworzeniu warunków do odkrywania przez obywateli UE wartości i kultury uchodźców oraz budowaniu platform na rzecz uczenia się, sprzyjających poszanowaniu różnorodności.

Komisja ma nadzieję, że ogłoszony nabór zachęci do tworzenia wysokiej jakości konsorcjów, w skład których wejdą podmioty prowadzące działalność w sektorze kreatywnym i sektorze kultury.

Termin nadsyłania wniosków mija 28 kwietnia br.

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony