News -

Kreatywna Europa: nabór wniosków

Komisja Europejska zaprasza instytucje z sektora kultury i sektora kreatywnego do aplikowania o wsparcie dla europejskich projektów współpracy.


Projekty powinny dotyczyć transnarodowej mobilności, pozyskiwania odbiorców lub budowania potencjału w zakresie digitalizacji, nowych modeli biznesowych oraz edukacji i szkoleń. Składając wniosek, zainteresowane instytucje muszą wskazać maksymalnie 3 z 5 wymienionych priorytetów, które będą najistotniejsze dla ich projektu.

W zależności od skali, potrzeb, charakteru, założeń i priorytetów projektu wnioskodawcy mogą składać aplikacje dotyczące projektów na mniejszą skalę (w których uczestniczą kierownik przedsięwzięcia plus co najmniej dwóch partnerów, a dotacja wynosi do 200 tys. euro) lub projektów na większą skalę (kierownik plus minimum pięciu partnerów, dotacja do 2 mln euro).

Ostateczny termin składania wniosków mija 7 października 2015 r. w południe.

Dodatkowe informacje – w jęz. polskim – na stronie EACEA.

stopka strony