News -

Kreatywni razem

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową dla artystów i osób z sektora kreatywnego, która gromadzi inicjatywy podejmowane w wyniku pandemii koronawirusa.


Portal informuje o działaniach UE na rzecz sektora kreatywnego w odpowiedzi na kryzys wywołany COVID-19. Na stronie można znaleźć listę wydarzeń skierowanych do artystów (np. dyskusje online), poznać dobre praktyki z całej Europy oraz dowiedzieć się, jakie są możliwości zdobycia dofinansowania.

Więcej informacji

#artysci    #koronawirus    #inicjatywa    #kultura

stopka strony