News -

Kryzys na celowniku

Jakie rozwiązania przyjęto w państwach UE, by zrealizować cele Gwarancji dla Młodzieży? Na to pytanie odpowiada nowa publikacja European Policy Centre.


Kryzys ekonomiczny dotknął młodzież szczególnie mocno – w kulminacyjnym momencie w 2013 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży w 28 krajach UE wynosiła 23,9 proc.

Odpowiedzią Unii na tę sytuację był system Gwarancji dla Młodzieży. Przewidywał on, że wszyscy młodzi ludzie do 25. roku życia w ciągu czterech miesięcy od momentu zakończenia nauki lub rejestracji w urzędzie pracy otrzymają atrakcyjną ofertę zatrudnienia, kontynuowania edukacji, stażu lub szkolenia.

Autorzy nowej publikacji European Policy Centre sprawdzili, jakich narzędzi użyto w krajach UE, by zrealizować powyższy cel – i w jakim stopniu został on osiągnięty. W raporcie przeanalizowano sytuację w Regionie Stołecznym Brukseli, we wschodniej Słowacji, Lombardii, południowo-zachodniej Szkocji oraz północnej Brabancji.

Z badań wynika, że choć władze tych regionów podjęły istotnie działania na rzecz wdrożenia Gwarancji, ich efekty nie zawsze są spójne z celami, jakie postawiła Rada UE. W publikacji znalazła się więc seria rekomendacji dla decydentów, podkreślono też znaczenie przedłużenia unijnego wsparcia dla podejmowanych działań.

Zdaniem autorów, pomoc UE powinna skupiać się na tych obszarach, gdzie samym państwom działać jest najtrudniej: chodzi m.in. o niezarejestrowanych NEETs oraz młodych migrantów.

Więcej informacji na stronie European Policy Centre.
 

stopka strony