News -

Kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych

Autorzy nowej publikacji Wydawnictwa FRSE przedstawiają proces kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce, zarysowują kierunki rozwoju tej dziedziny dydaktyki oraz podsumowują najistotniejsze kompetencje przyszłych nauczycieli-trenerów.


Głównym celem publikacji jest analiza procesu kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych (JOS) w Polsce. Jest to kwestia o tyle istotna, że na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy, umiejętność komunikowania się w języku obcym zawodowym jest niezwykle pożądana, a absolwenci filologii coraz powszechniej zatrudniani są jako lektorzy języka zawodowego lub trenerzy lingwistyczni w firmach i korporacjach międzynarodowych.

Książka zawiera teksty badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe. Zebranie wyników badań oraz indywidualnych doświadczeń reprezentantów różnych filologii i specjalności z pozwoliło na przedstawienie dziedziny kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w sposób wieloaspektowy. Dzięki temu możliwe było zarysowanie kierunków rozwoju tej dziedziny dydaktyki w Polsce, a także określenie zestawu kompetencji (zarówno dydaktycznych, jak i miękkich) wymaganych od przyszłych nauczycieli-trenerów.

Joanna Kic-Drgas, Joanna Woźniak (red.), Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce, Wydawnictwo FRSE, 2022

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w Czytelni FRSE.

#WydawnictwoFRSE    #Publikacja    #CzytelniaFRSE    #Nauczyciele

stopka strony