News -

Kultura w Europie - Podkarpacie w kulturze Tom II

Kulturze i polityce kulturalnej przypada szczególna rola w procesie jednoczenia Europy. Jak polityka kulturalna i jej środki mogą przyczynić się do wytworzenia europejskiej tożsamości? Jaki jest regionalny aspekt tych zagadnień?


Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów prezentuje drugi tom publikacji Kultura w Europie – Podkarpacie w kulturze.

Inicjatywa, której celem jest ożywienie dyskursu nt. znaczenia kultury (zwłaszcza w kontekście regionalnym) odwołuje się do serii Raportów o kulturze „Postęp Europa”, Fundacji Roberta Boscha, wydawanych w latach 2007-2009.

W ramach II tomu, pod redakcją Ewy Nowak-Koprowicz, w pięciu raportach zaprezentowano:

- trendy w polityce kulturalnej na szczeblu instytucji europejskich na przykładzie inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury autorstwa redaktorki publikacji;

- działalność unikalnych, w skali regionalnej a nawet międzynarodowej, instytucji kultury na przykładzie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, autorstwa Janusza Dźwierzyńskiego;

- działalność lokalnego centrum kultury na przykładzie:  biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, autorstwa Agnieszki Drewniak oraz Domu Fotografii w Krośnie, autorstwa Łukasza Grudysza;

- kulturotwórczą rolę organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, autorstwa Aleksandry Chodasz.

Równocześnie w celu podnoszenia jakości kolejnych publikacji wydawanych przez PIE Europe Direct-Rzeszów autorzy zachęcają czytelników do dzielenia się spostrzeżeniami, propozycjami dotyczącymi formuły kolejnych tomów na adres e-mailowy: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl

stopka strony