News -

Kultura w odwrocie

Coraz mniej Europejczyków angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne, zarówno w roli twórców, jak i widzów – wynika z najnowszej ankiety Eurobarometru.
Aktywny udział w przedsięwzięciach związanych ze śpiewem, tańcem czy fotografią w ubiegłym roku wzięło tylko 38 proc. respondentów. Odsetek osób, które zadeklarowały, że często lub bardzo często biorą udział w wydarzeniach kulturalnych w roli widzów spadł w ciągu ostatnich pięciu lat z 21 do 18 proc.

Tendencja spadkowa dotknęła wszystkich rodzajów wydarzeń z wyjątkiem seansów kinowych: w ciągu ostatniego roku na film wybrało się 52 proc. uczestników ankiety, o 1 pkt procentowy więcej niż przed rokiem. Główną przyczyną spadku zainteresowania kulturą jest brak czasu (44 proc. ankietowanych stwierdziło, że to najważniejszy powód, dla którego nie czyta książek). Respondenci wspominali również o braku zainteresowania (aż 50 proc. w przypadku baletu, opery lub tańca nowoczesnego), braku pieniędzy (25 proc. w przypadku koncertów) i zbyt wąskiej ofercie (10 proc.). Badania pokazały również, że ponad połowa Europejczyków wykorzystuje internet do celów związanych z kulturą, prawie co trzeci robi to przynajmniej raz w tygodniu.

Ankieterzy zapytali o zdanie blisko 27 tys. Europejczyków.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#399
stopka strony