News -

LABoratorium pomysłów - głosuj już dziś!

Do końca czerwca młodzi ludzie z całego świata mogą głosować na najciekawsze pomysły inicjatyw, służących zwiększaniu szans młodzieży na rynku pracy. W stawce jest również propozycja z Polski.


Projekty stworzyły zespoły z 12 krajów Europy w ramach „LABoratorium pomysłów” - ogólnoeuropejskiej akcji promującej aktywność młodzieży. W sumie nad pomysłami pracowało ponad 200 osób – uczniów, studentów i młodych profesjonalistów. Wszystkim przyświecała jedna idea – znaleźć sposób na ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży, które w ostatnich latach wzrosło do gigantycznych rozmiarów.

Polscy uczestnicy „LABoratorium pomysłów” zaproponowali zorganizowanie lokalnych targów pracy. Ich zdaniem takie przedsięwzięcia realizowane są zbyt rzadko, co utrudnia komunikację między pracodawcami i pracownikami. - W małych miastach zarówno poszukujący pracy, jak i przedsiębiorcy wydają się odcięci od realnych możliwości – mówi Wojciech Gajewski, jeden z twórców polskiej propozycji.

W głosowaniu biorą udział również pomysły m.in. z Chorwacji, Włoch, Litwy, Islandii. Opisy wszystkich projektów – w języku angielskim – dostępne są na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Zachęcamy do głosowania!
    

stopka strony