News -

Łatwiejsze wejście na cyfrowy rynek

Komisja Europejska chce ułatwić młodym Europejczykom osiąganie sukcesów w branży cyfrowej. W latach 2018-2020 Bruksela planuje sfinansować staże zawodowe dla co najmniej pięciu tysięcy absolwentów studiów.


Zamiar uruchomienia pilotażowego programu staży w branży cyfrowej ogłoszono podczas Digital Day w Rzymie. Płatne praktyki, trwające cztery lub pięć miesięcy, mają być dostępne dla studentów wszystkich kierunków.

Jak podkreśla Komisja Europejska, mimo wysokiego bezrobocia wśród europejskiej młodzieży, wciąż istnieją dwa miliony nieobsadzonych miejsc pracy. W wielu krajach obserwuje się niedopasowanie umiejętności osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców. Na większości stanowisk wymagane są kompetencje cyfrowe, a ponad połowa specjalistów od technologii informatyczno-komunikacyjnych pracuje poza branżą. 40 proc. firm – głównie małych i średnich – bez powodzenia szuka fachowców w tej dziedzinie.

Pilotażowy program zapowiedziany przez Komisją ma umożliwić studentom różnych kierunków zdobycie doświadczenia poszukiwanego przez pracodawców z sektora MSP. Staże dotyczyć będą tak zaawansowanych kwestii, jak cyberbezpieczeństwo, big data oraz sztuczna i kwantowa inteligencja, a także: projektowania stron internetowych, marketingu cyfrowego, tworzenia aplikacji, kodowania i projektowania graficznego.

Staże oferowane będą przede wszystkim przez firmy wchodzące w skład Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy oraz przedsiębiorstwa zaangażowane w unijny program Horyzont 2020, wspierający badania i rozwój. Komisja Europejska zaprasza jednak do współpracy również inne podmioty z branży cyfrowej, zainteresowanie przyjęciem stażystów. Pierwsza faza programu ruszyć ma jesienią 2018 r. Uczestnicy projektu będą otrzymywać stypendia w wysokości ok. 500 euro miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru stażystów i firm oferujących staże mają być dostępne w najbliższych tygodniach. Jeśli pilotaż się powiedzie, Komisja będzie kontynuować pomysł w kolejnych latach.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony