News -

Lech, Czech, Węgier i Słowak - do dzieła!

Do 15 września można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Minimalna kwota wsparcia to 6 tysięcy euro.
W ramach programu Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących:

- współpracę kulturalną (np. festiwale, publikacje);
- współpracę naukową i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania);
- edukację (np. seminaria, szkoły letnie);
- wymianę młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci);
- współpracę transgraniczną;
- promocję turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Kwota wsparcia wynosi minimum 6 tysięcy euro. Nie może ona przekraczać 70 proc. całkowitych kosztów projektu, obejmujących również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji. Największe szanse na uzyskanie wsparcie będą miały projekty obejmujące wszystkie kraje wyszehradzkie. Wyszukiwarkę partnerów można znaleźć na stronie internetowej funduszu.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
http://visegradfund.org/grants/standard_grants
oraz w bazie Eurodesku
stopka strony