News -

Leonardo da Vinci: 375 tysięcy przeszkolonych

Komisja Europejska opublikowała podsumowanie działalności programu Leonardo da Vinci w latach 2007-2011.


Komisja Europejska opublikowała podsumowanie działalności programu Leonardo da Vinci (LdV) w latach 2007-2011.


Program LdV finansuje zagraniczne wyjazdy wykładowców i pracowników instytucji zajmujących się edukacją zawodową i szkoleniami, służące podnoszeniu umiejętności i kompetencji oraz poszerzaniu wiedzy. Wspiera również współpracę pomiędzy organizacjami, sektorem edukacji i gospodarką oraz państwami w dziedzinie jakości kształcenia oraz uznawalności efektów szkoleń zawodowych.

W latach 2007-2011 za granicą dzięki programowi Leonardo da Vinci uczyło się 375 tysięcy osób. Program pomógł również zmodernizować i polepszyć jakość kształcenia zawodowego w Europie poprzez wsparcie 1700 projektów służących rozwojowi innowacji i systemów nauczania.

Wśród najpopularniejszych krajów docelowych prym wiodą Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania – przyciągnęły one 45 proc. wszystkich stypendystów LdV. Z raportu wynika też, że projekty współpracy w ramach programu miały największy wpływ na sektor motoryzacyjny, metalurgiczny, chemiczny i papierniczy.

Broszura dostępna jest w językach:
angielskim, francuskim i niemieckim.
stopka strony