News -

Liderzy informacji młodzieżowej nagrodzeni

Centra informacji młodzieżowej z Saragossy, Malagi i Jeny zwyciężyły w konkursie „Champions of European Youth Information” zorganizowanym przez sieć Eurodesk.
Przyznane po raz pierwszy nagrody mają uhonorować najaktywniejsze i najbardziej innowacyjne centra informacji, dostarczające młodzieży aktualne informacje i odkrywające możliwości oferowane przez współczesną Europę.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach. Tytuł „Information & Dissemination Champion” otrzymali Hiszpanie z Centrum Informacji Młodzieżowej CIPAJ w Saragossie. Wręczający nagrodę Gregory Paulger, dyrektor ds. młodzieży i sportu w Komisji Europejskiej podkreślił, że CIPAJ oferuje bardzo szeroki zakres usług, angażując do pracy przy rozpowszechnianiu informacji szczególnie ludzi młodych. 60 pracowników CIPAJ prowadzi punkty informacyjne w swoich szkołach ponadpodstawowych, średnich i wyższych. Projekt prowadzony w Saragossie wyróżnia się też swoim zasięgiem – przede wszystkim dzięki współpracy prowadzonej w ramach „Obywatelskiej Sieci Informacji Młodzieżowej”, zrzeszającej 600 organizacji, oraz dzięki utrzymywaniu bliskich kontaktów z lokalnymi i regionalnymi mediami. Więcej o osiągnięciach CIPAJ można dowiedzieć się z filmu zamieszczonego na portalu YouTube: www.youtube.com/watch?v=rJpt250wUrs).

Do Hiszpanii pojechała również pierwsza nagroda przyznana w kategorii „Multimedia & Online Activity Champion” – zdobyło ją Młodzieżowe Stowarzyszenie Intercambia z Malagi. Ogłaszając werdykt prezydent sieci Eurodesk Reinhard Schwalbach zauważył, że szczególnie inspirujące w przypadku Hiszpanów było łączenie tradycyjnych działań związanych z rozpowszechnianiem informacji ze stosowaniem multimedialnych narzędzi. Jury doceniło też uwagę, jaką nagrodzeni poświęcili podnoszeniu umiejętności związanych z nowymi mediami wśród młodych ludzi – wszystko po to, by poprawić ich szanse na rynku pracy. Film o stowarzyszeniu z Malagi można obejrzeć pod adresem www.youtube.com/watch?v=rm1jSMcZaos&feature=related).

Trzecim laureatem nagrody Eurodesku okazało się niemieckie Eurowerkstatt Jena e.V., które wygrało w kategorii „Volunteer Involvement Champion”. Prezydent Europejskiego Forum Młodzieży Peter Matjašič mówił podczas ceremonii, że szczególne wrażenie na jurorach zrobiły stosowane przez nagrodzonych metody prezentowania idei wolontariatu i informowania o możliwościach, jakie stwarza zaangażowanie się w dobrowolną działalność. Film o Niemcach dostępny jest pod adresem www.youtube.com/watch?v=M-PloEFSyFo&feature=related).

Jurorzy konkursu postanowili przyznać też nagrodę specjalną dla Centrum Informacji Młodzieżowej w Galway w Irlandii. Jak tłumaczyła Anja Ruhland, dyrektor biura Eurodesku z Brukseli, centrum to wyróżniło się tym, że łączy informację z doradztwem i dąży do tego, by młodzi ludzie – dzięki uzyskanym informacjom – mogli odgrywać ważniejszą rolę w społeczeństwie. Film o Irlandczykach można obejrzeć pod adresem www.youtube.com/watch?v=M-PloEFSyFo&feature=related).

Zdjęcia z ceremonii można obejrzeć pod adresem:
www.flickr.com/photos/eurodeskbrusselslink/sets/72157627583957388/
stopka strony