EYY2022: Większy budżet, więcej możliwości

“W tym roku młodzi ludzie będą mieli więcej możliwości, aby stać się częścią aktywnej i zaangażowanej społeczności” - pisze w liście do beneficjentów Dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.


Szanowni Beneficjenci,

We wrześniu ubiegłego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że rok 2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży (EYY). To doskonały moment, aby rodzina Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia w pracy na rzecz zaangażowania młodych ludzi. Jest to również okazja do wspólnej refleksji nad tym, jak młodzi widzą swoje miejsce w przyszłości i jakie kroki powinniśmy razem podjąć, aby zaangażowanie młodzieży było stałym elementem naszych programów.

Po pierwsze, chcielibyśmy poprosić wszystkich beneficjentów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą zaoferować jeszcze więcej możliwości młodym ludziom w ramach Europejskiego Roku Młodzieży. Ponieważ z tej okazji zwiększono budżet zarówno programu Erasmus+, jak i Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym roku młodzi ludzie będą mieli więcej niż kiedykolwiek możliwości, aby stać się częścią aktywnej i zaangażowanej społeczności, na przykład poprzez akcje Działania wspierające uczestnictwo młodzieży lub Projekty solidarności.

Po drugie, zachęcamy wszystkich beneficjentów do przemyślenia, w jaki sposób mogą sprawić, by młodzi ludzie byli reprezentowani w projektach w sposób trwały i znaczący, w tym poprzez wsparcie finansowe dla projektów promowanych przez młodych ludzi.

Aby zrealizować powyższe założenia, wszyscy musimy wypełnić naszą rolę w komunikowaniu i rozpowszechnianiu lepszego zrozumienia różnych możliwości dostępnych dla młodych ludzi czy to na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym, czy lokalnym. W tym celu Komisja Europejska uruchomiła specjalną stronę na Europejskim Portalu Młodzieżowym, która będzie głównym kanałem komunikacji na poziomie Unii. Obecnie znajduje się tam mapa działań, a wkrótce dodane zostaną sekcja poświęcona polityce młodzieżowej oraz wiadomości i historie dotyczące tego, jak chcemy, aby młodzi ludzie współpracowali z nami w przyszłości. Użytkownicy będą informowani o wszystkich wydarzeniach związanych z młodzieżą w 2022 r., filtrując według tematu, kraju lub daty.

Na portalu znajduje się również przycisk, dzięki któremu użytkownicy mogą samodzielnie zamieszczać organizowane przez siebie działania i imprezy młodzieżowe. Narodowe Agencje będą odgrywały rolę weryfikatora tych działań, a po ich zatwierdzeniu pojawią się one na portalu. Zachęcamy do przesyłania, promowania i czerpania inspiracji z działań młodzieżowych.

Oficjalne logo Roku jest również dostępne we wszystkich językach europejskich i można je pobrać stąd. Zachęcamy, aby wykorzystywali je Państwo w działaniach młodzieżowych i kampaniach promocyjnych, które przyczyniają się do realizacji celów Europejskiego Roku Młodzieży i jego ducha. Zachęcamy także do stosowania oficjalnego hashtagu #EuropeanYearOfYouth oraz #EYY2022. Komisja Europejska pracuje nad identyfikacją wizualną, która zostanie wprowadzona na przełomie marca i kwietnia.

Liczę na to, że nasze organizacje młodzieżowe, nieformalne grupy młodzieży, organizacje pracujące na rzecz młodzieży aktywnie włączą się w działania Europejskiego Roku Młodzieży. Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby we współpracy z Państwem sprawić, że będzie to udany Rok Młodzieży. Liczymy na Państwa aktywność w kraju i za granicą, aby inspirować aktywność obywatelską młodzieży i współtworzyć nowe pokolenie Europejczyków.

Z poważaniem
dr Paweł Poszytek

#Erasmus    #EuropejskiKorpusSolidarności    #NarodowaAgencja       #EuropeanYearOfYouth    #EYY2022

stopka strony