News -

Litwo, partnerko moja!

Chcesz w przyszłym roku zrealizować polsko-litewski projekt młodzieżowy? Konkurs wniosków właśnie ruszył!


Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W ramach Funduszu można realizować m.in. wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. 

W roku 2017 priorytety Funduszu to:
 - promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;
 - promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie;
 - promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 - wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu;
 - promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski należy składać w systemie online do 30 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 grudnia w Warszawskim Domu technika NOT.

Szczegóły w bazie Eurodesku oraz na stronie Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

stopka strony