News -

LLP: znamy harmonogram!

Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w roku 2012.
Wnioski składać mogą szkoły, instytucje i organizacje z państw Unii Europejskiej, EEA/EFTA oraz krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji. W projektach wielostronnych, realizowanych w ramach programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci lub Grundtvig oraz w kluczowych działaniach Programu międzysektorowego rolę partnerów mogą również pełnić podmioty z państw trzecich, które dotychczas nie uczestniczyły w programie LLP. Budżet programu w roku 2012 wysoki 1,14 mld euro.

Komisja ustaliła następujący harmonogram składania wniosków:
  - Indywidualne Wyjazdy Uczniów w ramach Comeniusa – 1 grudnia 2011 r.
  - Doskonalenie zawodowe w ramach Comeniusa i Grundtviga – pierwszy termin 16 stycznia 2012 r., kolejne terminy: 30 kwietnia 2012 r., 17 września 2012 r.
  - Praktyki w ramach programu Comenius - 31 stycznia 2012 r.
  - Projekty wielostronne, sieci i środki towarzyszące w ramach Comeniusa, Erasmusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga - 2 lutego 2012 r.
  - Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji w ramach Leonardo da Vinci - 2 lutego 2012 r.
  - Mobilność (w tym świadectwo mobilności Leonardo Da Vinci – the Leonardo da Vinci mobility certificate) oraz Intensywne kursy językowe (EILC) Erasmusa - 3 lutego 2012 r.
  - Program Jean Monnet - 15 lutego 2012 r.
  - Partnerstwa w ramach Comeniusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga, Partnerstwa Comenius Regio w ramach Comeniusa, Warsztaty w ramach Grundtviga - 21 lutego 2012 r.
  - Programy intensywne (IP), mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą w ramach programu Erasmus (w tym zaświadczenie dla konsorcjów dotyczące organizowania staży w ramach programu Erasmus – Erasmus consortium placement certificate) oraz mobilność pracowników uczelni w ramach programu Erasmus (działalność dydaktyczna i szkolenie pracowników) - 9 marca 2012 r.
  - Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów Grundtviga - 30 marca 2012 r.
  - Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne. Pierwszy nieprzekraczalny termin 30 marca 2012 r., drugi termin 12 października 2012 r.
  - Program międzysektorowy: wszystkie pozostałe działania 1 marca 2012 r.
Dla wizyt i wymian w ramach programu Grundtvig oraz wizyt przygotowawczych w ramach wszystkich programów sektorowych wyznaczono kilka terminów w zależności od państwa.

Pełną treść komunikatu Komisji w sprawie naboru wniosków oraz strategicznych priorytetów w programie LLP w roku 2012 znaleźć można na stronie http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
stopka strony