News -

Lokalnie czy międzynarodowo? Szkolenie programu „Młodzież w działaniu”

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu" zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconym realizacji projektów lokalnych i międzynarodowych w ramach Akcji 1. Młodzież dla Europy oraz 3.1. Wymiany Młodzieży.


Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu" zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconym realizacji projektów lokalnych i międzynarodowych w ramach Akcji 1. Młodzież dla Europy oraz 3.1. Wymiany Młodzieży.

Uczestnicy spotkania, które odbędzie się w dniach 28 lutego - 3 marca 2013 r. poznają zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz przygotowywania i realizacji projektów młodzieżowych. Szkolenie skierowane jest do osób, które są zainteresowane złożeniem wniosku do Akcji 1. lub Akcji 3.1. Wymiany Młodzieży w jednym z najbliższych terminów (1 maja, 1 października 2013). Mogą to być przedstawiciele organizacji młodzieżowych, władz lokalnych oraz innych regionalnych instytucji publicznych, a także osoby działające w młodzieżowych radach miast, lokalnych organizacjach pozarządowych, domach kultury, świetlicach, szkołach.

Atutem uczestników będzie gotowość do złożenia wniosku w dwóch tegorocznych konkursach grantowych: 1 maja oraz 1 października 2013 roku.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa wszelkie koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i stroną merytoryczną szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć w systemie online najpóźniej do 13 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/lokalnie-czy-miedzynarodowo-szkolenie-wprowadzajace-do-akcji-1-mlodziez-dla-europy-oraz-ak
stopka strony