News -

Luksemburg na czele UE

Maleńkie księstwo położone u podnóża Alp stanęło na czele Unii Europejskiej, liczącej ponad pół miliarda mieszkańców. Prezydencja w Radzie UE potrwa do końca grudnia.


Luksemburg przewodniczy pracom Unii już po raz 12. Jest ostatnim krajem sprawującym przewodnictwo we Wspólnocie z tria prezydencjalnego, w skład którego wchodziły również Włochy i Łotwa.

Priorytetem przewodnictwa księstwa jest „otwarte podejście do obywateli”. Władze Luksemburga chcą słuchać obywateli, wspierać przedsiębiorczość oraz zacieśnić współpracę służącą realizacji interesów Europy.

Na szczegółowej liście priorytetów znalazły się takie zagadnienia, jak:
 - stymulowanie inwestycji pobudzających wzrost gospodarczy i zatrudnienie;
 - pogłębianie społecznego wymiaru Unii Europejskiej;
 - lepsze zarządzanie migracjami, łączące idee wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa;
 - ożywienie wolnego rynku, koncentrujące się na jego wymiarze cyfrowym;
 - umieszczenie konkurencyjności Unii w globalnych i przejrzystych ramach;
 - promowanie zrównoważonego rozwoju;
 - wzmocnienie obecności UE na arenie światowej.

Więcej informacji na stronie Prezydencji Luksemburga.

stopka strony