Europejska Stolica Młodzieży 2025

Europejskie Forum Młodzieży rozstrzygnęło konkurs na Europejską Stolicę Młodzieży 2025. Został nią Lwów, czyli największe miasto zachodniej Ukrainy i to właśnie tam będą koncentrować się europejskie wydarzenia młodzieżowe za dwa lata.


Liczący 750 tys. mieszkańców Lwów stał się ośrodkiem pomocy humanitarnej dla Ukraińców uciekających z innych części kraju po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Obecnie miasto zapewnia schronienie około 250 tys. przesiedleńców. 

Nowa wojenna rzeczywistość zmusiła władze miasta oraz lwowskie organizacje młodzieżowe do weryfikacji aplikacji konkursowej i zmiany priorytetów. Nowy program obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży ma odpowiadać na potrzeby młodych ludzi doświadczających okrucieństw wojny oraz otworzyć przed nimi możliwości budowania lepszej przyszłości.

Pomysłodawcy programu stawiają sobie trzy cele: chcą zachęcić młodych ludzi do pozostania na Ukrainie, tych, którzy wyjechali namówić do powrotu, a także stworzyć polityki oraz nawiązać współprace, które umożliwią budowanie mostów pomiędzy młodzieżą w Ukrainie a resztą Europy.

Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy przyznaje Europejskie Forum Młodzieży. O to zaszczytne miano mogą starać się miasta, które zaproponują ambitny program wydarzeń skierowanych do młodzieży. Inicjatywa ma przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych projektów mających na celu promowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym. 

Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy w 2009 roku został Rotterdam. W 2022 roku tytuł ten należał do Tirany, a w 2023 europejską stolicą działań młodzieżowych będzie Lublin.

Więcej informacji

#EuropejskaStolicaMłodzieży    #Lwów    #Ukraina    #Lublin

stopka strony