News -

Mała Łotwa przed wielkim wyzwaniem

1 stycznia 2015 r. Łotwa objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.


Łotwa stanęła na czele Unii Europejskiej w ramach tria prezydencyjnego, w skład którego wchodzą również Włochy (kończą przewodnictwo) oraz Luksemburg (rozpocznie je 1 lipca 2015 r.).

W programie łotewskiej prezydencji znalazły się m.in. prace nad realizacją Planu Działań UE na rzecz Młodzieży oraz nad wkładem polityki młodzieżowej w realizację strategii Europa 2020. Rząd w Rydze zajmie się również śródterminowym przeglądem inicjatywy Edukacja i Szkolenia 2020 oraz przygotowaniem wspólnego raportu na ten temat.

Wśród celów prezydencji jest także wzmocnienie powiązań między strategią Europa 2020 a inicjatywą Edukacja i Szkolenia 2020 oraz organizacja konferencji ministrów odpowiedzialnych za proces boloński.

By zrobić na Europejczykach „odpowiednie wrażenie”, rząd w Rydze przygotował zabawny film na temat Łotwy. - Może i nasz kraj jest mały i chłodny, ale innych zalet z pewnością nam nie brakuje – przekonują jego autorzy.

Więcej szczegółowych informacji na temat łotewskiej prezydencji można znaleźć na stronie internetowej przygotowanej przez rząd w Rydze.

stopka strony