News -

Mało wiemy o swoich prawach

Prawie połowa Europejczyków uważa, że najważniejszym prawem obywatelskim w UE jest przywilej swobodnego przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania. Takie są wyniki ankiety Eurobarometru.
W rankingu najważniejszych praw drugie miejsce zajęło prawo do dobrej administracji prowadzonej przez instytucje UE (wymieniło je 33 proc. ankietowanych) oraz prawo składania skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (32 proc.).

Z badania wynika również, że 85 proc. respondentów nie ma wystarczającej wiedzy na temat Karty Praw Podstawowych, 42 proc. nie jest zadowolona z przejrzystości działania unijnej administracji, a 52 proc. uważa, że to rzecznik praw obywatelskich powinien zadbać o to, by ludzie znali swoje prawa i wiedzieli, jak z nich korzystać.

Ankietę przeprowadzono na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej na temat wyników badania na stronie www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics.faces
stopka strony